O podróżach słów kilka

O podróżach słów kilka
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

O podróżach słów kilka

Podróże nie są wynalazkiem czasów najnowszych. Nie rozpoczęły się wraz z rozwojem techniki. Istnieją od zawsze. Ludzie wędrowali i przemieszczali się. Wyjeżdżali i powracali do miejsca stałego zamieszkania. Zwiedzali, kształcili się, odwiedzali rodzinę, delegowali swoich pracowników. Pragnęli ujrzeć coś, co już zawsze pozostanie w ich pamięci i świadomości. Człowiek, który często wyjeżdża poza miejsce stałego zamieszkania, poznaje wiele rzeczy, które stają się wyjątkowym wspomnieniem dla podróżnika.

Początkowo, ruch turystyczny rozwijał się w czasach starożytnej Grecji i Rzymu. Ludzie podróżowali przede wszystkim do miejsc kultu religijnego. Motywami ich podróży były niejednokrotnie sprawy handlowe, igrzyska sportowe, czy chęć poprawy własnego zdrowia w miejscach uznawanych za kurorty uzdrowiskowe (lecznicze). Na przełomie wieków zaczęły się rozwijać różnorodne formy i zaczątki dzisiejszych obiektów hotelarskich. Pierwsi turyści spędzali wolny czas w gospodach, oberżach, zajazdach lub klasztorach, na które został nałożony obowiązek gościnności. Przyklasztorne hospicja oferowały podróżnym schronienie, wikt oraz kąpiel i opiekę lekarską.

Kolejne stulecia wykształtowały różnorodne formy obiektów hotelarskich oraz organizacji zajmujących się obsługą ruchu turystycznego. Gospody zmieniają się w restauracje, a zajazdy w hotele. Rozwija się infrastruktura i baza towarzysząca. Coraz częściej myśli się o gościu hotelowym w duchu sentencji „Hospes – hospiti – sacer”. Wiek XX przynosi szereg szybkich i intensywnych zmian gospodarczych, przemysłowych i społecznych. Dotyczy to również procesu „turystyfikacji”. Coraz większa część populacji podróżuje, otwierają się nowe rynki turystyczne przyjmujące i wysyłające turystów, kolejne biura podróży. Rozwijają się nowe środki transportu i gałęzie turystyki. Mają one znaczący wpływ na proces kształtowania bazy noclegowej i gastronomicznej. Na rynku pojawiają się różnorodne firmy wspomagające organizację i podejmowanie decyzji z zakresu turystyki. Posiadają one szeroki zakres usług pomocnych w obsłudze turystów, z wycieczkami last minute na czele.

Ciekawe artykuły o podróżach i turystyce: